8 resultaten

Ledenartikel

Heel Limburg kiest voor pleegzorg

22/02/2024

Alle 42 Limburgse steden en gemeenten dragen nu het label ‘pleegzorggemeente’. Ze ondersteunen Pleegzorg Vlaanderen in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen en bieden voordelen voor bestaande pleegouders. Ook...
Handicap

Ledenartikel

Verkiezingen

24/04/2024

Op zondag 9 juni 2024 trekken we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen (stemplicht). En op 13 oktober worden de lokale en provinciale verkiezingen...
Handicap

Ledenartikel

Op ontdekking naar IJsland

02/01/2024

Vzw De Ouders neemt deel aan het Erasmus+ project ‘Empowering lifes’ in samenwerking met vzw Bliss-symbolen. Een project rond wonen, werken en leven voor mensen met een handicap....

Ledenartikel

Hoe kijken we naar ouders met een kind in gezins- en jeugdhulp?

02/01/2024

Dit jaar werkt Ouderspunt, samen met ouders, rond het thema beeldvorming. Waarom? Omdat het beeld dat in de samenleving en de media over gezins- en jeugdhulp heerst niet...
Jeugdhulp

Ledenartikel

Toonmoment kinderwerking: 'kleine stemmen, grote verhalen'

14/11/2023

Een impressie van het toonmoment van Cachet vzw van de kinderwerking dat maandag 30 oktober plaatsvond in de tuin van Grand Hospice te Brussel. 
Handicap

Ledenartikel

Ouders voor Inclusie: een pleidooi voor participatie en gelijkwaardigheid

13/11/2023

Twee betrokken mama's van Ouders voor Inclusie spraken met Sociaal.net over het inclusietraject van hun kinderen. Het resultaat was een pakkend artikel over zichtbaarheid en participatie op alle levensdomeinen.
Jeugdhulp
Opgroeien
Beleid

Opinie

Actieplan Jeugddelinquentie - Een tekort aan cliëntexpertise

28/06/2023

Op 9 juni 2023 lanceerden Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits en Minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, samen het actieplan Jeugddelinquentie. Dit actieplan dient...
Kindje op school
Handicap

In de media

Project ‘Vroeg en nabij’: een stand van zaken

07/07/2022

Binnen het project ‘Vroeg en nabij’ werkte het VAPH samen met Opgroeien, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan een nieuwe, geïntegreerde...