Privacy policy

Cliëntenforum vzw hecht veel belang aan het bewaken van jouw persoonlijke levenssfeer en we garanderen je dan ook een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens.

We willen transparant zijn over de werking van deze website, welke gegevens we over u verzamelen en hoe wij uw data verwerken. We raden je aan onze policy aandachtig te lezen. 

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band

Alles over ons Privacybeleid

Dank je voor je bezoek aan onze website www.cliëntenforum.be (hierna de Website genoemd).
De website wordt ter beschikking gesteld door vzw Cliëntenforum, met maatschappelijke zetel in de Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek. 
Ondernemingsnummer: 0779375994, hierna vzw Cliëntenforum genoemd.

Voor bijkomende vragen of informatie kan je ons steeds bereiken op ons emailadres, info@clientenforum.be

Om correct om te gaan met jouw gegevens baseren we ons op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

Ons privacybeleid voor de Website, verduidelijkt welke gegevens we precies verzamelen, hoe we daar met omspringen en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Cliëntenforum vzw is ook een correct gebruik van deze gegevens.

Door gebruik te maken van onze website ga je uitdrukkelijk akkoord met dit Website privacybeleid.

Wanneer je onze Website bezoekt, verzamelen wij technische informatie omtrent jouw apparaat en de gegevens omtrent het bezoek. 

Voorbeelden hiervan zijn je IP-adres, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website, de informatie over je browser en besturingssysteem.

Cookies en persoonsgegevens

We gebruiken 'cookies' voor de verwerking hiervan. Dat is een klein bestand dat op het apparaat van de Website-bezoeker wordt opgeslagen. Dankzij deze gegevens kunnen wij een aantal statistieken bijhouden en onze website daarop optimaliseren.

Je kan ons natuurlijk ook vrijwillig aanschrijven via het contactformulier. De informatie die je ons daarbij verstrekt, zoals naam, email-adres en dergelijke meer verzamelen en verwerken wij ook.

Wij gebruiken de gegevens die je vrijwillig hebt gegeven enkel voor intern gebruik en vermelde doeleinden (zoals de nieuwsbrief, het contactformulier).

Om onze diensten aan te bieden, kunnen wij ook gebruik maken van derde partijen zoals een hosting provider, zoekmachine en nieuwsbriefprogramma. In kader van dit gebruik kunnen wij de verzamelde gegevens met de betrokken partijen delen, die overigens ook aan de Privacywet gebonden zijn.

Jouw informatie wordt steeds vertrouwelijk behandeld en niet verkocht, verhandeld, of op een andere wijze verstrekt worden aan derden, naast de voornoemde uitzonderingen. Ook worden deze gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk om deze doelen te verwezenlijken.

je hebt steeds het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

Je kan ons vragen om:

  • inzage van je gegevens
  • verwijdering van je gegevens, indien de verwerking niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelden
  • verbetering van je gegevens
  • aanwending ervan te verbieden

Om deze rechten uit te oefenen, of moest je andere vragen hebben over de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je ons contacteren op info@cliëntenforum.be. De hieruit verkregen informatie zal verstuurd worden naar onze verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.