Onze Missie

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band

Onze Missie

“Het Cliëntenforum realiseert mee een transparante en participatieve jeugdhulp en zet zo de samenleving in beweging om kinderen en jongeren maximaal kansrijk te laten opgroeien in hun omgeving.”

Het unieke aan het Cliëntenforum is dat het een netwerkorganisatie is, een geheel van diverse organisaties die samen en onafhankelijk werken aan een transparante en participatieve jeugdhulp.

Dit gebeurt op een manier die heel dicht bij de beleving van de doelgroep, de cliënten zelf, staat. De organisatie kan gezien worden als een marktplaats waar alle cliëntenorganisaties en partnerorganisaties, al dan niet erkend, samenkomen vanuit gebruikersperspectief.

Het Cliëntenforum zal dan ook de stem van cliënten versterken en opkomen voor hun belangen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de stem van de ongehoorden, cliënten die momenteel nergens terecht kunnen met hun verhaal, hun problemen en uitdagingen. Het mee realiseren van een participatieve jeugdhulp dient hieraan tegemoet te komen.

Het Cliëntenforum wil een breed netwerk zijn van partners over diverse beleidsdomeinen heen. Ook cliënten binnen de jeugdhulp worden immers met een brede waaier van domeinen geconfronteerd: onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid...

Bovenstaande doelstelling is niet alleen de ambitie van het Cliëntenforum. Samen met de organisaties binnen het brede netwerk, en vooral ook met het Agentschap Opgroeien, wil het Cliëntenforum dit mee realiseren.