Leden

We willen de kans om kinderen en jongeren in een warme en veilige omgeving te laten opgroeien maximaliseren. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze leden.

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band
6 resultaten

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen is er voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg: pleegkinderen, - jongeren, gasten, hun ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen én de provinciale pleegzorgdiensten. Onze eerste opdracht is dan ook de vertegenwoordiging van die groepen bij het beleid en andere instanties. Via participatie-initiatieven, zoals onze dialoogdagen, komen we te weten wat er leeft en waarmee we aan de slag moeten gaan om Pleegzorg nog efficiënter te maken in de toekomst.

Daarnaast zorgen we voor sensibilisering en bekendmaking en ondersteunen we de provinciale pleegzorgdiensten op maat en vraag.

Naar de website

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouders van kinderen met specifieke noden. Wij willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken en bij te staan in situaties waar ze moeilijkheden ervaren. De ervaringen, vragen en bezorgdheden van ouders geven richting aan de organisatie. Ouders voor Inclusie richtte in 2012 het Steunpunt voor Inclusie op. Ouders die nood hebben aan ondersteuning of coaching bij het waarmaken van inclusie voor hun kind, kunnen steeds terecht bij het Steunpunt voor Inclusie. De medewerkers bieden kortdurende ondersteuning gericht op het versterken van een inclusietraject. Daarnaast bieden zij ook antwoorden op vragen rond o.a. de wetgeving, ondersteuningsmogelijkheden, e.d.

Naar de website

Gezin en Handicap

Willen kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen groeien, zich ontwikkelen en in de samenleving wortelen? Dan hebben ze een voldoende veerkrachtige bodem nodig: hun gezin, familie en directe omgeving.

Daarom gaat Gezin en Handicap voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter.

Met heldere informatie, vormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krachtige handvaten aan. We luisteren naar hen, informeren en adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen. Zo worden zij als gezin samen weerbaarder en gaan ze als zelfbewuste ervaringsdeskundigen in dialoog met hun omgeving. Zodat iedere (jonge) mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in de samenleving kan staan.

Naar de website

Cachet

Cachet is een netwerk voor mensen zoals ons: mensen die met jeugdzorg in aanraking kwamen en zich niet herkennen in de stereotypen. Samen willen we een ander beeld creëren: één van optimisme, waarbij klacht kracht wordt, waarbij ervaringen niet weggestopt worden, maar gebruikt worden om andere kinderen en jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.

Naar de website

Ouderspunt

Een punt maken van participatie in de jeugdhulp met ouders, voor ouders. Dat is Ouderspunt.

Als ouder hulp vragen of gedwongen hulp toelaten in je gezin, dat is niet eenvoudig.
Eens in de jeugdhulp, kom je in een nieuwe en vaak onbekende wereld terecht.
Veel informatie en vragen komen op je af en het is niet gemakkelijk om je weg te vinden.
Je voelt je soms eenzaam, onbegrepen, onvoldoende gehoord of te weinig betrokken bij het hulpverleningsproces.

Ouderspunt ondersteunt ouders om hun stem te laten horen.

We brengen noden, ervaringen en belangen van ouders onder de aandacht, gaan in gesprek met hulpverleners en geven advies aan beleidsmakers.

Naar de website

De Ouders

De Ouders vzw is een netwerk van en voor ouders van kinderen met een handicap. Met vzw De Ouders bundelen we informatie over tegemoetkomingen, zorgtoeslag, hulpmiddelen, organisaties, leuke activiteiten, medische info… Om mensen te informeren, sturen we maandelijks een nieuwsbrief en organiseren we webinars en infosessies. En we brengen ouders van kinderen met een handicap samen tijdens onze gezinsactiviteiten. Telkens op een leuke, toegankelijke locatie in Vlaanderen.

Nuttige info van ouders voor ouders van een kind met een handicap. Of voor wie er dichtbij staat.

Word lid van onze besloten Facebookgroep De Ouders ‘Mijn kind, bijzonder kind’ en deel in vertrouwen info en ervaringen.

Naar de website