Lidmaatschap

Onze leden bouwen op elkaar. We streven naar een sterkere jeugdhulp, door samen in te zetten op een breed cliëntenperspectief, met aandacht voor de eigenheid van elke lidorganisatie. We gaan samen voor een transparante, warme, participatieve en hoog kwalitatieve Jeugdhulp. Samen staan we sterk!

Interesse om ook lid te worden?

Green line Red line Yellow vertical line

Het Cliëntenforum is een netwerkorganisatie. We geloven dat een netwerk meer is dan de som van de delen en daarom verwelkomen we geïnteresseerden. Sommigen kunnen lidorganisatie worden, anderen een partnerorganisatie.
Hieronder vind je alle informatie en voorwaarden terug.

Nog vragen? Schrijf ons gerust aan via het contactformulier.


Interesse in lidmaatschap?

Cliëntenorganisaties versterken en inspireren elkaar. Hierdoor kan elke organisatie nieuwe inzichten verwerven die voor de cliëntenorganisaties en de individuele leden een meerwaarde oplevert. Naargelang de noden van de leden, wordt deze kennisdeling gefaciliteerd door het cliëntenforum.

Via verschillende manieren, gaande van de klassieke vertegenwoordiging in overlegtafels en het ondersteunen van acties van ledenorganisaties, brengt het cliëntenforum signalen en oplossingen tot bij het beleid. Het cliëntenforum zorgt ervoor dat elke stem hierin wordt meegenomen.

Als aanspreekpunt voor de overheid en brug met andere organisaties, brengen we elke stem aan de beleidstafel. Hiervoor gaan we regelmatig in dialoog met de overheid en hebben zo zicht op de actuele beleidsagenda. Leden en partnerorganisaties waarmee samengewerkt wordt, worden regelmatig ingelicht over de feedback die het Cliëntenforum van beleidsmakers ontvangt en opvraagt.

Het decreet (2018) omschrijft dat:

Het cliëntenforum bestaat uit ‘minstens’ de erkende cliëntenorganisaties, die in het kader van hun erkenning ook effectief meewerken aan de ontwikkeling van het cliëntenforum.

‘Minstens’ betekent dat het cliëntenforum daarnaast ook andere organisaties kan omvatten:

- Niet-erkende cliëntenorganisaties die wel een waardevolle inbreng kunnen hebben maar geen erkenning beogen (of hier niet aan voldoen)

- Organisaties die niet kunnen gezien worden als ‘cliëntorganisatie’, maar die wel rechtstreeks of onrechtstreeks cliënten bereiken.

Het cliëntenforum heeft een ‘onafhankelijk karakter’. D.w.z. dat overheidsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders geen deel kunnen uitmaken van het cliëntenforum.

Om de missie en visie ten volle te kunnen bewaken en de actieve samenwerking van verschillende leden mogelijk te maken, vragen wij dat alle leden zich binnen de werking van het Cliëntenforum aan het Charter: 'Afspraken rond goede samenwerking' houden.

Naast lidmaatschap zijn er uiteraard ook samenwerkingen met organisaties die geen lid kunnen zijn van het Cliëntenforum. Partnerorganisaties zijn organisaties met expertise in één of meerdere domeinen in het Jeugdhulplandschap die gemeenschappelijke doelen willen bereiken.

Voor meer informatie hierover kan je ons steeds bereiken via het contactformulier op deze website!

Top dat je deel wilt uitmaken van ons netwerk!

Bezorg ons de volgende gegevens via het contactformulier of stuur deze in een mailtje naar info@clientenforum.be

  • Motivatie waarom je lid wilt worden van het Cliëntenforum
  • Oprichtingsdatum organisatie
  • Statuten en/of ondernemingsnummer

Dan nemen wij verder contact op met jou over de aanvraag.