Hoe kijken we naar ouders met een kind in gezins- en jeugdhulp?

Dit jaar werkt Ouderspunt, samen met ouders, rond het thema beeldvorming. Waarom? Omdat het beeld dat in de samenleving en de media over gezins- en jeugdhulp heerst niet altijd strookt met de werkelijkheid. Je hoort dikwijls dat het de schuld van ouders is. Ook sommige politici doen al eens ongenuanceerde uitspraken over ouders in de jeugdhulp. Ouderspunt wil dit ongenuanceerde beeld doorbreken.

Green line Red line Yellow vertical line
Terug naar overzicht

Hoe kijken we naar ouders met een kind in gezins- en jeugdhulp?

02/01/2024

Bron: www.ouderspunt.be

Dit jaar werkt Ouderspunt, samen met ouders, rond het thema beeldvorming. Waarom? Omdat het beeld dat in de samenleving en de media over gezins- en jeugdhulp heerst niet altijd strookt met de werkelijkheid. Je hoort dikwijls dat het de schuld van ouders is. Ook sommige politici doen al eens ongenuanceerde uitspraken over ouders in de jeugdhulp. Ouderspunt wil dit ongenuanceerde beeld doorbreken.

Voor ouders die overmand worden door gevoelens van falen, schaamte en onmacht is hulp vragen niet evident. Een negatief imago rond jeugdhulp stimuleert dat niet. Niemand geeft graag toe dat hij hulp nodig heeft bij de opvoeding van zijn kind. Nochtans wanneer hulpverleners snel en op maat zorg kunnen bieden, voorkomt het dat problemen escaleren. Maar vooraleer ouders de stap naar gezins- en jeugdhulp durven zetten, moeten ze zich veilig voelen. Daarom wil Ouderspunt een meer waarheidsgetrouw beeld tonen van ouders die in contact komen met gezins- en jeugdhulp.

In september kwam een tiental ouders een heel weekend bij elkaar om over dit thema te debatteren. Daar kwamen interessante inzichten naar boven die we de komende maanden willen bundelen en delen. We werken ook aan een communicatiecampagne waarmee we samen met ouders het taboebeeld rond beeldvorming van gezins- en jeugdhulp willen doorbreken.

Wat ouders zeggen

‘Als je als ouder beseft dat er hulp nodig is, dan is dat geen tekortkoming. Het is juist een sterkte om hulp te zoeken. Ik heb ervaren dat durven hulp vragen, positief is. Ik ben die mensen zo dankbaar daarvoor.’

‘Wij willen aantonen aan de maatschappij, dat wij gewoon zijn zoals iedereen. Wij willen geen stempel, wij willen geen schuld, wij willen ons niet moeten verantwoorden. De weg naar een mogelijke oplossing en verduidelijking, zit in een open dialoog met elkaar.’

‘Door te weinig kennis over de problematiek in de samenleving veroordelen omstaanders ouders veel te snel. Dat kan dan echt kwetsend overkomen. Waardoor wij als ouders geneigd zijn om het niet bespreekbaar te maken. Wij willen geen etiket dat zeer confronterend en onterecht is.’

Ouderspunt doet er alles aan om de stem van ouders nog meer te laten horen. Wil ook jij weten hoe ouders met een kind in gezins- en jeugdhulp denken, volg ons dan op sociale media en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo mis je niets over ons en onze werking. En weet je als eerste waar we mee bezig zijn.