Project ‘Vroeg en nabij’: een stand van zaken

Binnen het project ‘Vroeg en nabij’ werkte het VAPH samen met Opgroeien, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan een nieuwe, geïntegreerde aanpak om zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap vroeger en dichter bij het gezin te kunnen inzetten.

Green line Red line Yellow vertical line
Terug naar overzicht

Project ‘Vroeg en nabij’: een stand van zaken

07/07/2022

Bron: VAPH

Binnen het project ‘Vroeg en nabij’ werkte het VAPH samen met Opgroeien, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan een nieuwe, geïntegreerde aanpak om zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap vroeger en dichter bij het gezin te kunnen inzetten. 

Er werden verschillende strategische cirkels en bijzondere thema’s opgericht in functie van het verfijnen en verdiepen van de inspiratienota Vroeg en nabij. In deze werkgroepen werkten we samen met  verschillende stakeholders en academici om de brug te kunnen slaan tussen alle sectoren, waaronder ook de sector voor personen met een handicap. Vanuit het VAPH staan we achter de samenwerking met de andere entiteiten en beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: ‘gewoon als het kan’ is immers een opdracht van iedereen. De gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren met een handicap draagt verder bij tot meer keuzevrijheid en meer inclusie voor die kinderen en jongeren en hun context.

Op 4 juli 2022 gaf minister Crevits een stand van zaken van het project. De voorzitters van de verschillende strategische cirkels en bijzondere thema’s gaven daarbij een overzicht van hun werkzaamheden, waarvan de resultaten deze zomer in een definitieve conceptnota Vroeg en nabij worden gegoten. Deze conceptnota Vroeg en nabij zal in september 2022 worden voorgelegd voor advies aan de Raadgevende Comités van Opgroeien en van het VAPH, waarna de nota samen met dat advies zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.