Leidraad beleidsparticipatie: inzetten van ervaringskennis tijdens overleg

Twee jaar geleden startte een participatieve denkoefening met cliënt(en)vertegenwoordigers en cliëntenorganisaties in de geïntegreerde jeugd- en gezinshulp. De collectieve ervaringen en uitdagingen met beleidsparticipatie die werden benoemd tijdens de intervisiemomenten, werden onder andere omgezet in een concrete tool om op een participatieve manier aan de slag te gaan met ervaringskennis aan de overlegtafel. Het resultaat is de leidraad beleidsparticipatie: inzetten van ervaringskennis tijdens overleg.

Benieuwd naar deze leidraad en hoe het een nuttig instrument kan zijn om bij te dragen aan een open, participatieve basishouding aan overlegtafels? Lees verder!

Green line Red line Yellow vertical line
Terug naar overzicht

Leidraad beleidsparticipatie: inzetten van ervaringskennis tijdens overleg

07/12/2023

LEES HIER DE LEIDRAAD BELEIDSPARTICIPATIE EN GEEF HIER JE FEEDBACK VIA HET INVULFORMULIER

Deze leidraad is het resultaat van een tweejarige participatieve denkoefening met cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties, met ondersteuning van het Cliëntenforum en agentschap Opgroeien.

Tijdens intervisiemomenten streefde deze groep naar concrete acties over hoe we beleidsparticipatie van cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties kunnen versterken en herdenken. Daaruit volgde dat beleidsparticipatie op verschillende manieren kan worden vormgegeven en zich niet beperkt tot het vertegenwoordigingsmodel. Dit model blijft echter één van de meest gangbare manieren van beleidsparticipatie. Daaruit volgde de beslissing om ook hier een actie aan te koppelen.

Gedeelde ervaringen en uitdagingen van deelnemers met betrekking tot beleidsparticipatie binnen een vertegenwoordigingsmodel werden omgezet in een praktische tool. Deze tool, de 'Leidraad Beleidsparticipatie', is ontwikkeld om op een participatieve en impactvolle manier aan de slag te gaan met ervaringskennis tijdens overleg aan de beleidstafel. De leidraad is het resultaat van een gezamenlijke inspanning om concrete inzichten en kennis te vertalen naar een praktisch hulpmiddel. Dit traject benadrukt het belang van co-creatie in het beleidsvormingsproces, waarbij verschillende perspectieven en ervaringen worden geïntegreerd om beleid te informeren en te verbeteren.

Deze leidraad heeft als doel om iedereen die ervaringskennis in een professionele context wil inzetten tijdens een overleg, op weg te helpen met een duidelijk plan van aanpak en aandacht voor valkuilen die vaak over het hoofd worden gezien.

BEKIJK HIER DE INFOGRAPHIC VOOR EEN BEKNOPT OVERZICHT OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN.

De leidraad werd ontwikkeld voor en door cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties binnen de geïntegreerde jeugd- en gezinshulp, maar kan ook breed intersectoraal worden ingezet als ondersteuning voor ervaringskennis. Daarom doen we een warme oproep om deze verder te verspreiden binnen, maar ook buiten je (professionele) netwerk! Via deze link vind je bijkomend beeldmateriaal dat je kan verspreiden via sociale media.

Om deze tool te versterken, kan je jouw ervaringen met de leidraad delen met het Cliëntenforum. Op basis van daarvan voorzien we een evaluatie en herwerking van de tool in januari 2025. Deel dus graag je bevindingen en ideeën via dit invulformulier. Zo krijgen we zicht op hoe de leidraad in de praktijk wordt gebruikt.

Bedankt aan alle betrokken cliënten(vertegenwoordigers) en cliëntenorganisaties voor hun onmisbare inzet om dit mogelijk te maken!

Goed overleg gewenst!