Documentaire: het verhaal van Isaac

In 2023 ging het Cliëntenforum een bijzondere samenwerking aan met het Steunpunt voor Inclusie (project van Ouders voor Inclusie vzw) in het kader van de documentairereeks ‘Ongehoorde stemmen’.

Green line Red line Yellow vertical line
Terug naar overzicht

Documentaire: het verhaal van Isaac

16/04/2024


In 2023 ging het Cliëntenforum een bijzondere samenwerking aan met het Steunpunt voor Inclusie (project van Ouders voor Inclusie vzw) in het kader van de documentairereeks ‘Ongehoorde stemmen’.

In co-creatie met Isaac en zijn gezin ontstond er een korte documentaire over hoe het is om met een label door het leven te gaan en over de onzekere momenten wanneer je geen inspraak hebt op je eigen zorgtraject of dat van je kind. Tegelijkertijd vertelt de documentaire ook een verhaal over zij die tegen de stroom in zwemmen, broederschap en terug thuis komen.

In de documentaire kaarten we het belang van samenwerking aan tussen enerzijds onderwijsprofessionals en anderzijds kinderen, jongeren en hun omgeving om zo tegemoet te komen in hun hulpverleningstraject. Het verhaal van Isaac en zijn gezin legt enkele pijnpunten bloot, maar zet ook de ‘helden’ in de kijker die een positief verschil hebben gemaakt.

We willen met de documentaire een genuanceerd beeld brengen van kinderen, jongeren en hun omgeving die een inclusief traject bewandelen. Durf verder te kijken dan het gedrag van een kind en wees voorzichtig in het toekennen van een label. Zorg zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen, los van een bepaalde diagnose.

Veranker ervaringskennis en schat die naar waarde!

We hopen dat de documentaire verder wordt ingezet voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld als casusbespreking.

Het project ‘Ongehoorde stemmen’ wordt vervolgd in 2024. Dit zal resulteren in een reeks van verschillende korte verhalen. Zo bieden we een platform voor stemmen die minder aan het woord komen.