Terug naar overzicht

Studiedag Casusgerichte diagnostiek over de muren heen

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek organiseert de studiedag Casusgerichte diagnostiek over de muren heen. Een nieuwe leidraad rond casusgericht werken & ervaringen van praktijkdeskundigen.

Kwaliteitsvolle diagnostiek hoort te vertrekken vanuit een maximale betrokkenheid van de cliënt en zijn context. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek stelt op vrijdag 10 november 2023 in Gent de nieuwe praktijkgerichte leidraad ‘Richtlijn Casusformulering’ voor aan alle hulpverleners die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met diagnostiek. Inspirerende thema’s rond casusgericht werken vullen het programma. Praktijkdeskundigen en academici brengen onderwerpen zoals ‘het bevorderen van participatie’ en ‘cultuursensitief werken op casusniveau’.

Ook staat er een intersectoraal forum op de planning waar je de diagnostische visie en werking van verschillende diagnostische centra en organisaties die zich inzetten voor kwaliteitsvolle diagnostiek beter leert kennen. Daarnaast kan je enkele concrete casusbesprekingen volgen waarin deze diagnostische centra hun aanpak van een diagnostisch proces illustreren. Wens je je in te schrijven voor dit evenement of meer informatie over het programma? Dat kan via deze link.

Extra info

10/11/2023
Studiedag
Bijloke Campus, Jozef Kluyskensstraat, 9000 Gent
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek