Terug naar overzicht
baby feet

Als je kindje een (vermoeden van) handicap heeft. Het belang van vroegbegeleiding.

Gezinnen die vlug de weg vinden naar een dienst vroeg- of thuisbegeleiding (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) maken meer kans om met hun kindje met een (vermoeden van) handicap een goede start te maken in hun gezin. Gezin & Handicap vzw nodigt je van harte uit op een info-, gespreksavond die wordt gestart met een getuigenis van een ouder. Daarna vertellen begeleiders van de Ambulante Dienst Thuisbegeleiding wat zij kunnen betekenen voor een kind met een (vermoeden van) handicap en het gezin, wie er bij hen terecht kan, hoe zij werken, of er al dan niet wachtlijsten zijn, wat de kostprijs is, wat belangrijke ‘eerste stappen’ zijn, enz. Daarna maken wordt er ruimte voorzien voor jouw vragen en ervaringsuitwisseling.

Extra info

03/05/2023
Ledenactiviteit
Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
Gezin & Handicap vzw